Cập nhật hệ thống gifcode tại Ngân Hàng Code


Thân chào các thuyền trưởng!

Với mong muốn mang lại sự hỗ trợ tối đa cho các thuyền trưởng khi bước chân vào thế giới hải tặc đầy thử thách, Tổng bộ Hải Quân đã đưa hệ thống Ngân Hàng Code vào hoạt động. Đây không chỉ là sự trợ giúp mà còn mang lại những khích lệ tinh thần vô cùng to lớn cho các thuyền trưởng trên con đường chinh phục danh hiệu Vua Hải Tặc.

Từ sáng ngày 13/09/2013, Ngân Hàng Code phiên bản 2.0 sẽ chính thức đi vào hoạt động. Theo thông tin từ “Chính phủ thế giới”, một lượng khổng lồ giftcode đang được chuyển đến hệ thống lưu trữ của Ngân Hàng. Các thuyền trưởng chỉ cần đạt đến các yêu cầu nhất định về cấp độ in-game, đăng nhập Ngân Hàng Code và điền các thông tin chính xác, Code sẽ được gửi tới ngay lập tức!

Hãy đến với Ngân hàng code tại địa chỉ: http://haitac.game5.vn/nganhangcode để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất!

Nội dung chi tiết các Gifcode được cập nhật trong phiên bản này như sau:

Loại Code - Tên code Beri
(Vạn)
Chiến tích
(Vạn)
Vàng Vật phẩm khác
Code Tân Thủ 10 1 4 50 Vũ khí lục lv 30*1 , túi quà random đỏ* 2 , Bảo ngọc Mãnh lực 5 sao*1
Code hoạt động Lv 30 40 35 6    
Code hoạt động Lv 40 25 20 5   20*Túi quà tím đỏ, 1*Mũi tên TY
Code hoạt động Lv 50 30 25 5   1*Túi nguyên liệu thường AllBlue, 10*Túi quà random tím
Code hoạt động Lv 60 35 30 4   1*Túi đá tinh linh phát sáng, 1*Túi cá AllBlue random , 1*Túi báu vật gia truyền hải tặc
Code hoạt động Lv 70 40 35 4   1*Túi khoáng thạch random thường, 1*Túi ng.liệu AllBlue thường ,2*Túi báu vật gia truyền hải tặc, 1*mũi tên TY
Code sự kiện cấp độ VIP 1 40 35 6   15*Túi quà tím random, 1*Mũi tên TY
Code sự kiện cấp độ VIP 2 35 30 5   4*Túi đá tinh linh nhỏ,  15*Túi quà tím random, 2*Mũi tên TY
Code sự kiện cấp độ VIP 3 35 30 5   2*Túi đá tinh linh phát sáng, 2*Túi cá AllBlue random , 4*Túi báu vật gia truyền hải tặc
Code sự kiện cấp độ VIP 4 40 35 5   4*Túi khoáng thạch random thường, 4*Túi ng.liệu AllBlue thường ,  20*Túi quà ramdom tím.
Code sự kiện cấp độ VIP 5 45 35 5   1*Túi Đá tinh linh lớn, 5*Túi ng.liệu AllBlue thường, 5*Túi cá AllBlue random

 

Tên vật phẩm Nội dung vật phẩm
Túi khoáng thạch random thường Sử dụng ngẫu nhiên nhận được 2 mỏ vàng kém chất lượng hoặc 3 mỏ bạc kém chất lượng hoặc 4 mỏ sắt kém chất lượng hoặc 5 mỏ đồng kém chất lượng
Túi đá tinh linh nhỏ  Sử dụng nhận được 100Đá tinh linh 
Túi đá tinh linh phát sáng Sử dụng nhận được 250Đá tinh linh 
Túi Đá tinh linh lớn Sử dụng nhận được 1000 Đá tinh linh 
Túi khoáng thạch random thường Sau khi dùng có thể random nhận được 2 quặng vàng chất lượng kém hoặc 3 quặng bạc chất lượng kém hoặc 4 quặng thiếc chất lượng kém hoặc 5 quặng đồng chất lượng kém
Túi cá AllBlue random Sử dụng ngẫu nhiên nhận được 1con cá 7 sao(cá mập hoặc cá vòi voi).
Túi ng.liệu AllBlue thường  Sử dụng ngẫu nhiên nhận được 1 ng.liệu đồ cam thường 
Túi báu vật gia truyền hải tặc Sử dụng ngẫu nhiên nhận được Mảnh PP tím 75×1 hoặc Mảnh mũ tím 75×1
Túi quà tím random Sau khi dùng có thể random nhận được 1 vật phẩm là quà thân mật 6 sao

 

Tổng Bộ Hải Quân kính báo.

Vui lòng đăng nhập để tiếp tục thao tác này !

Vui lòng đăng nhập để tiếp tục thao tác này !

Vui lòng đăng nhập để tiếp tục thao tác này !

Vui lòng đăng nhập để tiếp tục thao tác này !

Vui lòng đăng nhập để tiếp tục thao tác này !