S224.Đảo Jaya
S226.Kashimagi
Link: haitac.hotro.ssgroup.vn
Hotline: 1900 969 677

Máy chủ

Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1
2
Vị trí Tên nhân vật Điểm
1
2
Vị trí Tên nhân vật Top
1
2