S161.IUPPE
S159.BRINDO
Link: haitac.hotro
Hotline:

Máy chủ

Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 vTღBalze.s99 160
2 NganChi.s99 160
3 BlazeღLaw.s100 151
4 BlzღAokiji.s99 149
5 chandler.s99 147
6 BlzღAkainu.s102 145
7 Zizou.s108 145
8 Mepoo.s99 145
Vị trí Tên nhân vật Điểm
1 NganChi.s99 5702832
2 BlazeღLaw.s100 5161159
3 vTღBalze.s99 4870664
4 BlzღAkainu.s102 4816723
5 BlzღAokiji.s99 4796062
6 Zizou.s108 4766685
7 baby.s105 4610795
8 Mepoo.s99 4448082
Vị trí Tên nhân vật Top
1 vTღBalze.s99 1
2 BlzღAkainu.s102 2
3 NganChi.s99 3
4 BlazeღLaw.s100 4
5 BlzღAokiji.s99 5
6 Zizou.s108 6
7 Mepoo.s99 7
8 Blzღ๖ۣۜKop.s108 8