S131.CAPONE BEGE
S129.JONATHAN
Link: haitac.hotro
Hotline:

Máy chủ

Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 NganChi.s99 138
2 vTღBalze.s99 135
3 BlazeღKing.s100 127
4 Aokiji.s99 122
5 Zizou.s108 122
6 BlazeღLaw.s102 121
7 BlazeღChip.s99 121
8 Mepoo.s99 121
Vị trí Tên nhân vật Điểm
1 NganChi.s99 3088059
2 vTღBalze.s99 2594632
3 BlazeღLaw.s102 2561924
4 BlazeღKing.s100 2509912
5 baby.s105 2448871
6 BlazeღBưởi.s99 2392504
7 BaBy.s102 2382576
8 Zizou.s108 2363174
Vị trí Tên nhân vật Top
1 NganChi.s99 1
2 vuthien.s99 2
3 Gà.s100 3
4 GàSiêuNhân.s102 4
5 Aokiji.s99 5
6 BưởiToSố1.s99 6
7 Zizou.s108 7
8 GàRừng.s99 8