S131.CAPONE BEGE
S129.JONATHAN
Link: haitac.hotro
Hotline:

Máy chủ

Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 NganChi.s99 139
2 vTღBalze.s99 136
3 BlazeღKing.s100 128
4 Aokiji.s99 123
5 Zizou.s108 123
6 BlazeღLaw.s102 122
7 Mepoo.s99 122
8 BlazeღChip.s99 122
Vị trí Tên nhân vật Điểm
1 NganChi.s99 3177933
2 vTღBalze.s99 2659767
3 BlazeღLaw.s102 2629897
4 BlazeღKing.s100 2579315
5 baby.s105 2494585
6 BlazeღBưởi.s99 2445601
7 Zizou.s108 2438939
8 BaBy.s102 2421273
Vị trí Tên nhân vật Top
1 vTღBalze.s99 1
2 NganChi.s99 2
3 BlazeღKing.s100 3
4 Zizou.s108 4
5 BlazeღLaw.s102 5
6 Aokiji.s99 6
7 Mepoo.s99 7
8 BlazeღChip.s99 8